E-mail forwarden (aliassen)

U kunt onbeperkt e-mail adressen aanmaken dmv e-mail forwarding. E-mails verstuurd naar een forward adres worden dan onzichtbaar doorgesluisd naar een ander bestaand e-mail adres.
Zo kunt u bijvoorbeeld de volgende adressen aanmaken: info@uwbedrijf.nl, sales@uwbedrijf.nl, j.jansen@uwbedrijf.nl, etc.
U kunt per domein oneindig veel e-mail forwards aanmaken.

Alle verzoeken tot het aanmaken en wijzigen van e-mailadressen (bijvoorbeeld een extra POP-3 account of het forwarden van e-mail) kunt u per e-mail aan helpdesk@quicklynx.nl richten.
In het algemeen zullen alle verzoeken binnen 24 uur behandeld zijn.

E-mail

E-mail instellingen
POP-mailboxen
E-mail forwarden
E-mail adres wijzigen
Webmail

Downloads Webmail Home Zoekmachines Website uploaden Eigen domein E-mail Abonnementen Algemene gegevens Helpdesk