E-mail onder eigen domein

Alle mail onder @uwdomeinnaam wordt standaard doorgestuurd naar 1 catch-all adres. Maar er is veel meer mogelijk:

U kunt een onbeperkt aantal e-mail forwards (aliassen) aanmaken. Met een e-mail forward kunt u email van een bepaald adres laten doorsturen naar een ander bestaand e-mail adres.
Ook kunt u, afhankelijk van uw abonnement (maar minimaal 5), meerdere POP3 boxen (gescheiden electronische brievenbussen) aanmaken.

Met meerdere POP3-boxen en e-mail forwards kunt u de e-mail afhandeling helemaal naar uw eigen hand zetten. Zo kunt u er dus voor zorgen dat alle e-mail bij de juiste personen binnen uw organisatie terecht komt.

Uiteraard kan Quick Lynx ook een B-SMTP (Batched SMTP) voor uw e-mail opzetten, zodat alle e-mail wordt doorgestuurd naar uw eigen mail-server.
Eigen domein

Algemene vragen
Domeinnaam aanvragen
E-mail onder eigen domein

Downloads Webmail Home Zoekmachines Website uploaden Eigen domein E-mail Abonnementen Algemene gegevens Helpdesk